Stel je vraag
0

7.2.7 Kernfysica

asked 2017-06-12 11:47:07 -0500

Camille.Hoefnagels gravatar image

updated 2017-06-12 13:15:30 -0500

Johan@REBUS gravatar image

A0 = 5.55 .10^6 T1/2 = 14,26 dagen duur = 15 dagen E kin = 700.10^3 elektronVolt

Kan iemand me verder op weg helpen bij het oplossen van deze oefening? Dankjewel!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-13 10:59:31 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Dit is een drie sterren oefening, dus moeilijker dan op het examen.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-12 13:29:11 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\7.2.7.JPG

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Is dit een moeilijkere oefening, of toch wel representatief? Dankje voor de uitleg! :)

Camille.Hoefnagels ( 2017-06-13 02:35:17 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-12 11:47:07 -0500

Aantal keer gelezen: 194 keer

Laatst gewijzigd: Jun 13 '17