Stel je vraag
1

vormen van gameten

asked 2014-08-23 07:48:47 -0500

tugba123 gravatar image

updated 2015-03-13 17:22:09 -0500

yannick gravatar image
  1. Twee diploïde cellen met genotype EEFF en EeFf ondergaan meiose. Bij elk worden er dus vier kernen (in totaal acht) gevormd waarvan er telkens drie degenereren. Welke genotypes krijg je als de overblijvende cellen gaan samensmelten ? a. Een cel waarbij zeker ‘E’ en ‘F’ aanwezig zijn b. Een cel waarbij zeker ‘e’ en ‘f’ aanwezig zijn c. Een cel waarbij zeker ‘e’ en ‘F’ aanwezig zijn d. Dit is niet te bepalen aan de hand van deze gegevens

Ik ga in het begin van de vraag als in de mist, zijn de gameten die gevormd worden niet E E F F voor de 1ste cel en E e F en f voor de tweede cel. Je weet toch nooit welke van de 3 zal degenereren voor elk van de cellen.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2014-08-25 04:19:59 -0500

Veerle@Rebus gravatar image

updated 2015-03-13 17:22:19 -0500

yannick gravatar image

Dag Tugba, je weet inderdaad niet dewelke zullen degenereren, maar je weet wel dat er bij de eerste cel altijd dezelfde haploide cellen gevormd zullen worden, nl EF. Een andere combinatie is niet mogelijk na reductiedeling. Dat wil dus zeggen dat na samensmelting met eender welke haploide cel die overblijft van de tweede cel, je dus zeker een cel krijgt met E en F. Antwoord a dus.

Op zich is dit eigenlijk een onmogelijke vraag. Twee cellen die een reductiedeling ondergaan en waarvan er nadien 3 degenereren zijn in principe eicellen. Bij spermacellen degenereren er nooit 3 kernen. Twee eicellen kunnen niet samensmelten, dus de vraag is praktisch gezien onmogelijk.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-08-23 07:48:47 -0500

Aantal keer gelezen: 1,830 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15