Stel je vraag
0

Chemie 2016-juli vraag 4

asked 2017-06-13 01:20:55 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2017-07-02 09:35:01 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Chemie juli 2016 vraag 4

Ik heb deze vraag zo opgelost: $pV = nRT = \frac{m}{MM} \cdot RT$

$\Longleftrightarrow MM = \frac{m}{V} \cdot \frac{RT}{p} = \rho \cdot \frac{RT}{p} = 5,86 \frac{g}{l} \cdot 8,31 \frac{J}{mol \cdot K} \cdot 500K \cdot \frac{1}{100 000 Pa} = \quad .... \quad = 146 g/mol$.

Het enige wat ik me afvraag is: mag ik dit doen? Zijn die V van $\rho = \frac{m}{V}$ en die V van $pV = nRT$ aan elkaar gelijk? Want ik las ooit eens dat die V van de dichtheidsformule het volume van uw oplossing voorstelt en dat de V van de algemene gaswet het volume dat uw gas inneemt voorstelt. Ik weet niet of dit juist is en het maakt me wat verward.

Alvast bedankt voor de hulp.

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

1

Ik zou niet weten waarom je het niet mocht doen? Het is wiskunde als b+c= a en a= d+e mag je ze gelijk stellen aan elkaar. Ik heb het ook zo gedaan en al heel lang komt altijd uit, Moest het niet het geval zijn zal Rebus ons wel verbeteren :)

Adara ( 2017-06-13 04:45:42 -0500 )edit

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-06-13 02:11:11 -0500

Johan@REBUS gravatar image

e 'Infortie voor de vragen Chemie" vermeldt het molair gasvolume bij 273K en 1,01.10^5 Pa. Je kan het gasvolume (L.mol¨-1) ij de gegeven temperatuur en druk bepalen. De gegeven massa per liter x de liters per mol levert je dan de massa per mol.

edit flag offensive delete link more
2

answered 2017-06-15 08:46:59 -0500

Randy@REBUS gravatar image

updated 2017-06-15 08:49:18 -0500

V in de ideale gaswet staat inderdaad steeds voor het volume van een gas. V in de definitie van dichtheid daarentegen is het volume van eender welke (homogene) stof, niet alleen van een oplossing, maar ook van een zuivere vaste stof, vloeistof, of, in dit geval, gas. Je denkt misschien aan concentratie, waarin V wel enkel het volume van een oplossing kan voorstellen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Enorm bedankt!

Ibrahim.Khlosi ( 2017-06-15 12:45:18 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-13 01:20:55 -0500

Aantal keer gelezen: 473 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17