Stel je vraag
2

Examen juli 2014 vraag 9 Biologie

asked 2014-08-23 15:02:36 -0500

Lauren.Oosterbos gravatar image

updated 2015-03-13 17:21:49 -0500

yannick gravatar image

In deze vraag vragen ze welk deel van het DNA transcriptie onderging om het eiwit te produceren. Gegeven is de volgorde van de aminozuren, dus hieruit kan je dan de code van het mRNA halen.

Maar, dan zeggen ze dat die code complementair is aan het af te lezen DNA fragment, en dat deze van 3' naar 5' accent gelezen wordt. Dit is dan de anti-sensestreng. Maar het deel van het DNA dat transcriptie ondergaat is toch coderende streng, en die is toch gewoon hetzelfde als het mRNA (bevalve dan de U die terug T wordt)? Wat ze hier als antwoord geven is de anti-sensestreng dus. Dit begrijp ik niet, want volgens mij werd toch de coderende streng overgeschreven op het mRNA?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2014-08-25 04:46:38 -0500

Veerle@Rebus gravatar image

updated 2015-03-13 17:21:59 -0500

yannick gravatar image

Lauren, Deze vraag werd geschrapt uit het ingangsexamen omdat ze niet helemaal correct was.

Wel opletten ivm leesrichting en (anti)sense:

De antisense streng = de DNA streng die als mal dient voor de transcriptie = afleesbaar. De transcriptie loopt van het 5’ naar het 3’ uiteinde van de antisense DNA streng.

De sense streng = het resulterende RNA is een replica van de sense DNA streng (T => U zoals je vermeld hebt).

De vorming van een eiwit gebeurt als volgt: Een nieuwe nucleotidenstreng volgens de 5’ - 3’ richting wordt opgebouwd, complementair aan de oorspronkelijke antisensestreng. Deze nieuwe RNA streng verlaat dan de kern en zal in 5’ – 3’ richting telkens per triplet coderen voor 1 aminozuur uit het eiwit.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-08-23 15:02:36 -0500

Aantal keer gelezen: 1,703 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15