Stel je vraag
1

Chemie: 2016-17 opgave 4.13 - Rendement

asked 2014-08-24 07:47:41 -0500

m.m gravatar image

updated 2017-09-05 13:46:31 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Er reageert 102 g ammoniak met een 304 g difluor tot 124,8 g distikstoftetrafluoride. Reactievergelijking: NH3 + F2 -> N2F4 + HF Bereken het rendement.

(Opgave 4-13)

Ik weet dat je de werkelijke hoeveelheid moet delen door de totale hoeveelheid x 100 om het rendement te berekenen. De difluor is in overmaat, en ik krijg 40%. Het antwoord moet hier blijkbaar 75% zijn, kan iemand mij helpen?

Bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2014-08-24 14:56:13 -0500

Johan@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 17:20:25 -0500

yannick gravatar image

Dus: de hoeveelheid die je theoretisch kan bekomen is 8/5 mol of 1,6 mol N2F4. De bekomen hoeveelheid is 124,8 g N2F4. Deze massa gedeeld door de mol.massa van N2F4, 104 g/mol, geeft ons de werkelijke hoeveelheid. Dit is 1,2 mol. Het rendement is dan 1,2 mol / 1.6 mol * 100% = 75 %

edit flag offensive delete link more
1

answered 2014-08-24 14:15:23 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 17:20:34 -0500

yannick gravatar image

De eerste stap is het uitbalanceren van de reactievergelijking. Dit geeft volgend resultaat: 2 NH3 + 5 F2 -> N2F4 + 6 HF

Daarna bereken je het aantal mol product uitgaande van de Molecuulmassa en de gegeven hoeveelheid stof in gram.

         2 NH3  + 5 F2   ->   N2F4   +  6 HF
         6 mol    8 mol

Je gaat na welke stof in ondermaat aanwezig is. In dit geval is dat F2. Wanneer 8 mol Fluor reageert zal er slechts (8/5 x 2 mol) 3,2 mol NH3 reageren. De maximale hoeveelheid N2F4 die dus kan gevormd worden is (8/5 x 1 mol) 1,6 mol. Er wordt in werkelijkheid 1,2 mol N2F4 gevormd. Dus het rendement is 1,2 mol/1,4 mol of 75 %.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-08-24 07:47:41 -0500

Aantal keer gelezen: 556 keer

Laatst gewijzigd: Sep 05 '17