Stel je vraag
0

wiksunde 2.1.19

asked 2017-06-13 05:27:20 -0500

Adara gravatar image

Ik kom hier op 5 oplossingen maar het moet 4 zijn. 207,5 22,5 112,5 202,5 290,5 allemaal in graden natuurlijk. Wat heb ik verkeerd gedaan? alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-13 11:31:07 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het zijn ook nog eens 5 vreemde antwoorden.

Opgave: sin(2x + pi/2) = 0.5

Eerste mogelijkheid: (2x + pi/2) = pi/6 + k.2pi

*uitwerking: 2x= -pi/3 +k.2pi
en x= -pi/6 + k.pi

oplossingen in het interval [0 , 2pi] zijn 5pi/6 en 11pi/6 of 150 graden en 330 graden *

Tweede mogelijkheid: (2x + pi/2) =5pi/6 +k.2pi

*uitwerking 2x= pi/3 + k.2pi
en x= pi/6 +k.pi

oplossingen in het interval [0 , 2pi] zijn pi/6 en 7pi/6 of 30 graden en 210 graden. *

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-13 05:27:20 -0500

Aantal keer gelezen: 22 keer

Laatst gewijzigd: Jun 13 '17