Stel je vraag
0

wiskunde 2.1.19

asked 2017-06-13 05:27:20 -0500

Adara gravatar image

updated 2018-06-13 11:11:05 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Ik kom hier op 5 oplossingen maar het moet 4 zijn. 207,5 22,5 112,5 202,5 290,5 allemaal in graden natuurlijk. Wat heb ik verkeerd gedaan? alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-11 08:57:46 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Neem nu de laatste: x= pi/6 +k.pi

Je kan beginnen met k=0 en pi/6 ligt in het interval. Dan neem je k=1 en bekom je 7pi/6, wat ook nog in het interval ligt. De volgende is k=2 en 13pi/12 en dat ligt niet meer in het interval. Met k=-1 zit je er aan de andere kant buiten.

Zie je het zo?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Ooh ja zo snap ik het! Dankuwel!

Mirjam.VanHove ( 2018-06-11 09:34:43 -0500 )edit
0

answered 2018-06-11 07:53:47 -0500

Mirjam.VanHove gravatar image

Ik begrijp de uitwerkingen die eindigen op x = ... , maar ik begrijp niet goed hoe je daar het domein uit haalt. Kan iemand me dit a.u.b. uitleggen?

Alvast super bedankt!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-13 11:31:07 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het zijn ook nog eens 5 vreemde antwoorden.

Opgave: sin(2x + pi/2) = 0.5

Eerste mogelijkheid: (2x + pi/2) = pi/6 + k.2pi

*uitwerking: 2x= -pi/3 +k.2pi
en x= -pi/6 + k.pi

oplossingen in het interval [0 , 2pi] zijn 5pi/6 en 11pi/6 of 150 graden en 330 graden *

Tweede mogelijkheid: (2x + pi/2) =5pi/6 +k.2pi

*uitwerking 2x= pi/3 + k.2pi
en x= pi/6 +k.pi

oplossingen in het interval [0 , 2pi] zijn pi/6 en 7pi/6 of 30 graden en 210 graden. *

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-13 05:27:20 -0500

Aantal keer gelezen: 133 keer

Laatst gewijzigd: Jun 13 '18