Stel je vraag
0

8.1.3 Fysica, veerkracht bij harmonische trilling

asked 2017-06-13 05:36:31 -0500

Camille.Hoefnagels gravatar image

updated 2017-06-14 03:11:19 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Bij a) wordt er gevraagd de vergelijking van de trilling, de snelheid, de versnelling en van de veerkracht te geven. Bij deze laatste snap ik een aantal zaken niet zo goed. Ik heb hiervoor de volgende formule gebruikt: Fv = k x uitrekking. k kan ik halen uit de vergelijking hoeksnelheid^2 = k/m, waarbij k vervolgens = hoeksnelheid^2 x m De uitrekking stel ik gelijk aan y(t) (de vergelijking van de harmonische trilling), deze heb ik berekend als y(t) = 0,4.sin(4pi.t + pi/6). Wanneer ik dit alles in mijn eerste vergelijking voor Fv breng, krijg ik Fv = 1,28.pi^2.sin(4pi.t + pi/6)

Klopt dit? Moet het teken van mijn Fv negatief of positief zijn?

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Ik snap ook niet zo heel goed hoe ik mijn beginfase bepaal, als ik geen tekening heb.. bijvoorbeeld bij oefening 8.1.7

Camille.Hoefnagels ( 2017-06-13 06:48:37 -0500 )edit

De uitwijking is naar boven, dus moet F naar beneden zijn. (F=m.a en a is negatief). De veer probeert de massa terug te trekken naar de evenwicht stand.

Myriam@REBUS ( 2017-06-13 11:05:31 -0500 )edit

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-13 08:09:52 -0500

Adara gravatar image

Als je dat hebt dan kan je b ook beantwoorden dan is je Vmax=1,6phi en je a max=-6,4phi^2 Is het duidelijk?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hey Samira, dat is zeker duidelijk, maar niet echt wat ik vraag :) toch bedankt

Camille.Hoefnagels ( 2017-06-13 08:49:37 -0500 )edit
0

answered 2017-06-13 08:02:51 -0500

Adara gravatar image

Eert moet je dus je y(x) hebben en daar is wiskunde.. V=afgleide van x naar tijd en versnelling a = afgleide van snelheid naar tijd

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-13 07:59:29 -0500

Adara gravatar image

heb je vergelijking van a? ( 0,4sin(2phi/0,5t + Phi/6))

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Om het netter te schrijven = 0,4sin(4phi.t + phi/6)

Adara ( 2017-06-13 08:00:25 -0500 )edit

Hey Samira, heb je mijn vraag wat gelezen? Want ik heb inderdaad de y(x), ik heb ook de afgeleiden daarvan (v(x) en a(x)), mijn vraag is eerder of het teken (- of +) van mijn veerkracht juist is

Camille.Hoefnagels ( 2017-06-13 08:46:47 -0500 )edit

Camille, Ja gelezen maar ik probeerde alles van begin te herhalen zo dat je het zelf ziet. maar ik zal het je verklappen kijk Fv=K.x en door dat ik daarjuist heb geschreven dat a= - was krijg je nu voor k=-31,58 en dan is je Fv=- snap je?

Adara ( 2017-06-13 09:28:28 -0500 )edit

Conclusie de rest klopt er moet een - voor staan en daarom dat ik alles aan het herhalen was want je a=-

Adara ( 2017-06-13 09:29:36 -0500 )edit

Och ja nu zie ik het!! Dankje!! Ik had het duidelijk niet door daarnet :)

Camille.Hoefnagels ( 2017-06-13 09:42:06 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-13 05:36:31 -0500

Aantal keer gelezen: 190 keer

Laatst gewijzigd: Jun 13 '17