Stel je vraag
0

10.1.8 Fysica, Lenzen

asked 2017-06-14 07:38:21 -0500

Camille.Hoefnagels gravatar image

updated 2017-06-14 08:42:49 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Hier snap ik niet hoe je de brandpuntsafstand kan berekenen. Je hebt geen enkele waarde gegeven? Ik weet dat 1/f = 1/v + 1/b. En dat B/V = b/v. Is het de bedoeling dat ik hier de meetlat bovenhaal?

Dankjewel!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-14 09:32:30 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Dit moet inderdaad met de meetlat. Teken de 3 stralen die je altijd kan tekenen: evenwijdig en dan door de focus, door de focus en dan evenwijdig en tenslotte een rechte door het midden van de lens. Zie cursus

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oke super, als ik effectief de waarden mag aflezen van mijn lat, is het geen probleem! :-)

Camille.Hoefnagels ( 2017-06-14 10:35:14 -0500 )edit
0

answered 2017-06-14 09:29:22 -0500

Probeer eens de bijzondere lichtstralen te tekenen

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-14 07:38:21 -0500

Aantal keer gelezen: 169 keer

Laatst gewijzigd: Jun 14 '17