Stel je vraag
0

11.2.5 Hydrostatische druk

asked 2017-06-14 11:19:59 -0500

Camille.Hoefnagels gravatar image

updated 2017-06-14 11:58:57 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ik begrijp het concept van hydrostatische druk wel, ik kan deze ook berekenen. Maar bij deze vraag begrijp ik niet goed waarom je geen rekening houdt met de atmosferische druk van het middenoor. Of misschien doen we dat wel maar zie ik het dan niet goed? De kracht die het water op het trommelvlies uitoefent : 1,65 N (door P x A). P als hydrostatische druk (10^3 x 10 x 3) en A als oppervlakte van het trommelvlies (55 x10^-6 m^2). Maar moeten we hier niet ook de F berekenen met P = 1 atm en A als opp trommelvlies? Dan krijgen we de kracht naar buiten toe. En is er dan niet de resulterende kracht gevraagd?

Ik hoop dat mijn uitleg wat verstaanbaar is..

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-14 11:31:04 -0500

Kijk eens naar het effect van de druk aan de binnenzijde en de druk aan de buitenzijde.

Wat is het netto-effect?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-14 11:19:59 -0500

Aantal keer gelezen: 209 keer

Laatst gewijzigd: Jun 14 '17