Stel je vraag
0

wiskunde, meethkunde 2.3.3

asked 2017-06-14 14:32:51 -0500

Adara gravatar image

Om vergelijking van de raaklijn te vinden ben ik tot het volgende punt geraakt: y=12(x-x1)+y1 wel nu als ik mijn x1 en y1 vind dan heb ik mijn vergelijking. De vraag is hoe ik ze kan zoeken? Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-06-14 14:50:33 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Er is in de opgave gezet dat de raaklijnen evenwijdig moeten zijn met 12x. Stel dus de afgeleide functie van x³ (=3x²) gelijk aan 12.

3x²=12 en dus is x²=4

x=2 of x=-2
De bijbehorende y-waarden kan je vinden door de 2 of -2 in te vullen in y=x³

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-14 14:32:51 -0500

Aantal keer gelezen: 134 keer

Laatst gewijzigd: Jun 14 '17