Stel je vraag
1

Wiskunde 3.9.5

asked 2017-06-15 10:59:04 -0500

Gaétan gravatar image

Oppervlakteberekening tussen f(x) en g(x) beperkt in het interval 0,pi. Waarom kies je hier als bovengrens pi/2 en niet ineens pi? M.a.w. waarom deel je deze integraal op in twee delen aangezien de sin(x) toch bovenaan blijft en niet onder sin^2(x) kruipt? Heb er een tekening bij gemaakt maar zie het niet direct.

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Als je bovengrens phi/2 neemt ga je voor je integeraal toch een 2 zetten? Bedoel je dat je integeraal van nul tot ph kunt nemen? Kom je dan zelfde resultaat uit?

Adara ( 2017-06-15 12:16:06 -0500 )edit

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-06-15 11:26:47 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als je de integraal van sin²x wil oplossen heb je de verdubbelingsformule nodig (sin²x=1/2(1-cos2x) en bij het integreren zou je dan [0,pi] invullen wat eigenlijk gewoon nul geeft.

Kijk het zelf even na: gebruik eens [0,pi] en [0,pi/2] waarbij je het eindresultaat verdubbelt omdat er 2 dezelfde oppervlakken zijn.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ok, bedankt!

Gaétan ( 2017-06-16 00:24:48 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-15 10:59:04 -0500

Aantal keer gelezen: 48 keer

Laatst gewijzigd: Jun 15 '17