Stel je vraag
0

Biologie: biotechnologie

asked 2017-06-15 15:54:22 -0500

Naomi.Politi gravatar image

updated 2017-06-17 05:34:03 -0500

'Door het aantal cycli van een PCR te verhogen...

A) zullen alle ongewenste DNA-fragmenten verdwijnen

B) zal de proportie ongewenste DNA-fragmenten afnemen

C) zal de proportie ongewenste DNA-fragmenten toenemen

D) zal het aantal ongewenste DNA-fragmenten afnemen

Het correcte antwoord is B. Wat is het verschil tussen antwoord B en D? Proportie en aantal is niet hetzelfde. Zou iemand mij kunnen uitleggen waar het verschil ligt?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-16 00:23:43 -0500

Adara gravatar image

in C zegen ze dat proportie van ongewenste DNA-fragmenten toenemen, kan dat? Je voert PCR uit met als doel stuk DNA die je nodig hebt in grote aantallen te hebben zodat je verdere onderzoeken kan uitvoeren. EN die stuk DNA zit tussen heel veel andere stukken die je niet moet hebben. Maw. die ongewenst DNA moet afnemen. En niet toenemen wat men in C beweert, C is dus fout.

Dit is toch wat ik denk...

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

sorry, ik bedoelde eigenlijk tussen B en D

Naomi.Politi ( 2017-06-17 05:33:42 -0500 )edit

Dat is niet erg Naomi

Adara ( 2017-06-17 21:45:49 -0500 )edit
0

answered 2017-06-17 12:47:36 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De proportie kan je doen afnemen door meer juiste stukken te maken zodat de breuk foute/(alle fragmenten) daalt. Voor D zou je eigenlijk de foute eruit moeten kunnen halen.

Sorry dat ik me in de biologie meng, maar dit is eigenlijk wiskunde.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik begrijp het! En ik zie nu ook pas in waarom D fout is. In het boek staat dat de tweezijdige onbegrensde DNA-fragmenten constant blijven en dat er telkens 2 eenzijdig onbegrensde DNA-fragmenten extra aangemaakt worden. Dus het aantal ongewenste fragmenten kan niet afnemen, de proportie wel.

Naomi.Politi ( 2017-06-17 14:20:21 -0500 )edit

Dankjewel :)

Naomi.Politi ( 2017-06-17 14:20:37 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-15 15:54:22 -0500

Aantal keer gelezen: 788 keer

Laatst gewijzigd: Jun 17 '17