Stel je vraag
0

Wiskunde oef 2.1 theorie p.29

asked 2017-06-16 04:11:53 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Hoi, kan iemand zeggen hoe ik hieraan begin? Moet ik met cirkelsegmenten formule werken, maar dan zou je een hoek moeten krijgen... of niet?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-16 04:29:16 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je kan met cirkelsegmenten formule (of iets gelijkaardigs) werken als je de hoek kent.

Om de hoek te vinden moet je zoeken. Deel de oppervlakte eens verticaal en horizontaal in twee (symmetrisch). Dan zal je zien dat er horizontaal een stuk van 1 (straal) in twee gedeeld wordt. Je kan hier ook een rechthoekige driehoek in vinden.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-16 04:11:53 -0500

Aantal keer gelezen: 78 keer

Laatst gewijzigd: Jun 16 '17