Stel je vraag
0

Wiskunde 3.9.29 & 3.9.30

asked 2017-06-16 06:50:38 -0500

Gaétan gravatar image

updated 2017-06-16 06:50:54 -0500

Oef. 3.9.29

Zou ik graag de methodiek van weten. Heb het proberen op te lossen met de waarden van cos 0, cos(pi/6),... tot cos(pi/2) al die waarden op te tellen en te delen door het aantal. Dit is natuurlijk niet de correcte methode maar toch.

Oef. 3.9.30

Weet ik niet wat ik fout doe:

Heb als bovengrens Pi/6 en ondergrens 0. Met deze waarden bereken ik de oppervlakte van eerst [x+cosx] en dan [-cosx]. Deze 2 oppervlakten opgeteld, kom ik Pi/6 uit.

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-06-17 09:23:09 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Teken ze eens uit en kijk naar de ongelijkheid. Alleen bij het laatste deel is aan de ongelijkheid voldaan.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-16 08:44:25 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

3.9.29 ( integraal van cos x tussen 0 en pi/2 )/(pi/2)

3.9.30 Teken de grafieken van sin x en (1-sinx) en zie waar ze elkaar snijden. Dan kijk je naar de ongelijkheid en zal je merken dat je alleen het stuk tussen pi/6 en pi/2 moet integreren.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt voor de respons. Ik zie enkel niet in waarom je van pi/6 tot pi/2 moet integreren. In 2016 was er een gelijkaardige vraag waarbij je van 0 tot aan het snijpunt integreert, waarom is dat hier anders? https://ibb.co/mgFmk5 Op tekening zie je toch ook dat stuk voor het snijpunt [0,pi/6]?

Gaétan ( 2017-06-17 00:54:07 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-16 06:50:38 -0500

Aantal keer gelezen: 66 keer

Laatst gewijzigd: Jun 17 '17