Stel je vraag
1

Wiskunde juli 2016 vraag 6

asked 2017-06-16 09:25:18 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2017-06-16 09:25:38 -0500

wisk juli 2016 v6.

Hoe los je deze vraag zo efficiënt mogelijk op? Wat ik probeerde: kans = #gunstige/#mogelijke. Het aantal mogelijke manieren om 6 personen op 6 stoelen te zetten is 6! = 720. Het aantal gunstige kan ik niet vinden.

Alvast bedankt voor de hulp.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-06-16 10:36:12 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Zet de eerste man op één van de stoelen vast. (Maakt niet uit dewelke, ze zijn allemaal hetzelfde).

Wanneer nu onze tweede man binnenkomt heeft hij keuze uit 5 stoelen. 2 daarvan zijn naast onze eerste man opgesteld. Indien hij er daar één van neemt zitten de twee mannen naast elkaar. Indien hij zich neerzet op de 3 stoelen die niet naast man 1 opgesteld staan zitten de 2 mannen niet naast elkaar.

Dus er is 60 procent kans dat de twee mannen niet naast elkaar zitten.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Enorm handige manier van redeneren, bedankt! Hoe kan ik zoiets aanleren? Is er een systematische manier van denken om zo te kunnen redeneren?

Ibrahim.Khlosi ( 2017-06-16 10:39:54 -0500 )edit
1

Probeer alles weg te laten wat er niet toe doet. Verder helpt het om veel van deze vragen op te lossen. Je krijgt er een soort van 'Fingerspitzengefuhl' in. En er was vroeger ook al een historische vraag die er sterk op leek!

Myriam@REBUS ( 2017-06-16 10:43:29 -0500 )edit

Enorm bedankt voor de tips!

Ibrahim.Khlosi ( 2017-06-16 10:45:25 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-16 09:25:18 -0500

Aantal keer gelezen: 515 keer

Laatst gewijzigd: Jun 16 '17