Stel je vraag
1

genetische drift vs natuurlijke selectie

asked 2014-08-25 09:29:11 -0500

Manu.Declerck gravatar image

updated 2015-03-13 17:21:28 -0500

yannick gravatar image

wat is precies het verschil tussen genetische drift en natuurlijke selectie? Ik ben niet zeker of ik het juist voorheb.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2014-08-25 10:15:01 -0500

Veerle@Rebus gravatar image

updated 2015-03-12 08:54:28 -0500

yannick gravatar image

Natuurlijke selectie wordt veroorzaakt door een niet willekeurige (specifieke) gebeurtenis waarbij degene met de 'sterke' genen overleeft. 'Sterke' genen bedoelen we dan de genen die het kenmerk geven dat een belangrijk voordeel opleveren (vb langere nek bij giraffen in een milieu waar er enkel hoge bomen staan).

Genetische drift wordt veroorzaakt door willekeurige (toevallige) gebeurtenissen, bijvoorbeeld immigratie.Het heeft dus eigenlijk niets met 'sterke' genen te maken in de zin van overlevingskans in een bepaald milieu.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Genetische drift is inderdaad het effect van willekeurige gebeurtenissen, maar immigratie maakt daar net geen deel van uit! Van genetische drift spreken we alleen als het gaat over veranderingen in de frequentie van een gen door toevalligheden bij het kruisen/sterfte binnen een bestaande populatie

Nicolas Vdp. ( 2015-07-03 03:50:56 -0500 )edit
0

answered 2015-07-03 04:19:16 -0500

Genetische drift wordt vooral belangrijk binnen kleine, geïsoleerde populatie (bijvoorbeeld op een eiland). Stel: een eilandpopulatie van 20 dieren. 5 van deze dieren bezitten een bepaald allel van een gen. In jaar 1 geeft toevallig maar één van die 5 dit allel door aan 2 van zijn jongen. In jaar 2 ontstaat er door een blikseminslag (toevallig) brand op het eiland. Alle volwassen dieren met het allel sterven (toevallig) in de brand. Opeens zijn er nog maar 2 dieren met het allel over. Als ook deze sterven zonder het allel door te geven, is het gen verdwenen uit de populatie. Op die manier kan, door toevalligheden, de genetische diversiteit binnen zo'n kleine populatie snel achteruitgaan.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-08-25 09:29:11 -0500

Aantal keer gelezen: 677 keer

Laatst gewijzigd: Jul 03 '15