Stel je vraag
0

Examen wiskunde juli 2010

asked 2017-06-18 05:56:25 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

updated 2017-06-29 14:51:31 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Hoi, vraag 3 van het examen, luidt als volgt 'Gegeven is de volgende goniometrische vergelijking : Sin^2(X-pi/3)=1 Hoeveel reële oplossingen liggen er tussen 0 en pi? Ik heb als antwoord maar '1oplossing' ,, maar er moeten 2oplossingen zijn en ik kan de 2e maar niet vinden. Kan iemand mij verder helpen! Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-06-18 09:29:49 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik heb de oorspronkelijke vraag gezocht, maar vind deze niet terug. Vermoedelijk is er een typfout in de opgave gekomen.

Zoals het er nu staat kan ik ook maar één oplossing vinden tussen 0 en pi. Maar meestal gaan deze vragen over een interval van 0 tot 2pi. Dus denk ik dat daar de bron van de fout zit.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-18 07:05:15 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als sin²(X-pi/3)=1 kan je ook nog starten van sin(X-pi/3)=-1

Kijk eens of dit je verder helpt.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja, dit heb ik ook, maar ze liggen niet in het bereik [0-pi] en ik vind bij de oplossingen voor sin²(X-pi/3)=1, 150° en 510° en bij sin²(X-pi/3)=1, -30° en 360°, maar is dus toch slechts 1oplossing , 150° toch? Of heb ik dit verkeerd?

Myriam.Ibrahim ( 2017-06-18 07:44:49 -0500 )edit

Sorry typfout 360 ° moet 330° zijn

Myriam.Ibrahim ( 2017-06-18 07:45:42 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2017-06-18 05:56:25 -0500

Aantal keer gelezen: 335 keer

Laatst gewijzigd: Jun 18 '17