Stel je vraag
0

fysica, staande golven, pagien 46

asked 2017-06-19 04:33:18 -0500

Adara gravatar image

Op pagina 46 staat over staande golven twee formules. fn= n.v/2l en fn=(2n-1).v/4l. Men zegt dat eerste formule wordt gebruikt voor staande golf tussen 2 gelosten en 2 open uiteinden. En de tweede voor 1 open uiteinde en andere gesloten uiteinde.

Een staande golf is toch vast gemaakt aan beide uit einden? Ik dacht dat dat de voorwaarde was om een staande golf te maken. Aangezien men dan aan de randputen A nul krijgt. Zou iemand er licht op kunnen werpen?

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-20 02:11:05 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De rode lijnen zijn voor een snaar, de blauwe voor een luchtkolom (orgelpijp).

Links twee gesloten uiteinden, rechts open en gesloten (voor een snaar kan je dat niet zo direct doen, maar wel met een metalen staaf, zoals een stemvork)

tekening:C:\fakepath\Staande golven in snaal en luchtkolom.JPG

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-20 02:17:47 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De rode lijnen zijn voor een snaar, de blauwe voor een luchtkolom (orgelpijp).

Links twee gesloten uiteinden, rechts open en gesloten (voor een snaar kan je dat niet zo direct doen, maar wel met een metalen staaf, zoals een stemvork)

tekening: C:\fakepath\Staande golven in snaar en luchtkolom.JPG

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-19 05:08:28 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De eerste formule is voor een staande golf in een snaar (De knopen zitten daar aan de vastgemaakte uiteinden) en voor een staande golf in een orgelpijp met 2 open uiteinden (De buiken zitten daar aan de open uiteinden).

De tweede formule is voor een halfopen orgelpijp. De buik zit aan het open uiteinde, de knoop aan het gesloten uiteinde.

Kan iemand hier een mooie tekening bij maken om het te verduidelijken?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt, ja heel graag een tekening :)

Adara ( 2017-06-20 00:46:33 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-19 04:33:18 -0500

Aantal keer gelezen: 390 keer

Laatst gewijzigd: Jun 20 '17