Stel je vraag
0

2.12, 2.11 wiskunde p. 30

asked 2017-06-19 08:43:16 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Hoi, voor 2.12 ik weet niet hoe ik hieraan moet beginnen, de cirkelvergelijk gebruiken, maar moet ik de punten A en B en C elkaar gelijk stellen? Voor 2.11, ik kan geen merkwaardig product vormen.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
0

answered 2017-06-19 10:21:07 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

2.11 Je kan ook een merkwaardig product vormen met breuken erin.

2.12 Zowel A,B als C liggen op de cirkel. Dus de x en y co├Ârdinaten moeten in de cirkelvergelijking passen. Dit wordt een stelsel oplossen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2017-06-19 08:43:16 -0500

Aantal keer gelezen: 71 keer

Laatst gewijzigd: Jun 19 '17