Stel je vraag
0

Chemie : 2016-17 : vraag 4-29 - Chemisch rekenen

asked 2017-06-20 09:51:25 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

updated 2017-07-04 07:28:09 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Als ik het goed begrijp uit de opgave zijn de stoffen die de tablet bevat: CaCO3 + 2HCl —> CO2 + CaCl2 MgCO3 + 2HCl —> CO2 + MgCl2 Als men dus de tablet dan laat wegreageren komt er 0,174 liter CO2 vrij ==> is dit het totaal aantal CO2 per reactie dat vrijkomt? Zoja, hoe kunnen we dan verder zodanig dat we het aantal weggereageerde mol van MgCO3 kunnen vinden zodat men de massa ervan kunnen bepalen ?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-06-30 12:50:03 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Opgave werd reeds eerder op dit forum uitgewerkt en toegelicht. Gebruik de zoek-functie en geef in "4-29".

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

ja heb dat bekeken maar ik wou eens nazien of mij uitkomsten kloppen ?

Marie-France.Delen ( 2017-06-30 13:07:35 -0500 )edit

Wanneer je een reactievergelijking opsteld, uitbalanceerd en uitwerkt bekom je info betreffende reactieproducten en eventuele overmaat in mol. . Deze mol dien je om te zetten in wat hier wordt gebruikt: volume in liter. Je bepaald het restdeel in liter,; zet dit terug om in mol en zo verder.

Johan@REBUS ( 2017-06-30 15:38:32 -0500 )edit

Eens je weet wat er door het magnesiumcarbonaat aan koolstofdioxide wordt gegenereerd (na liter =>mol) kan je via de reactievergelijking het aantal mol MgCO3 vinden en weet je hoeveel g of mg.

Johan@REBUS ( 2017-06-30 15:40:57 -0500 )edit
0

answered 2017-06-30 12:04:35 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

dus wat er in het gegeven staat dat 0,174l CO2 vrijkomt bij de reactie geldt dus effectief voor de beide reacties samen? en moeten we het ene volume aftrekken van het andere? en hoe moeten we dan verder? ik heb momenteel al eens geprobeerd met een voor/na-schema proberen op te stellen voor: CaCO3 + 2HCl --> CO2 + CaCl2 + H2O om het aantal mol van CO2 dat vrijkomt bij deze reactie te bepalen... ik kom op 0,008 mol vrijgekomen CO2... hiermee bepaal ik dan het vrijgekomen volume CO2 van deze reactie dmv V=nVm= 0,00822,4 = 0,179 liter --> maar dit is meer dan 0,174liter dus ik kan het niet aftrekken van het gegeven totale volume van in de opgave...? als ik ook het totaal aantal mol bepaal via n=V/Vm= 0,174/22,4l= 0,007 mol (dit is minder dan wat ik uitkom voor het aantal mol CO2 in de reactie van CaCO3 + 2HCl --> CO2 + CaCl2 + H2O... Ben er niet goed aan uit wat ik fout aan het doen ben..

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

ik heb net ondervonden dat ik een verkeerde molaire massa had genoteerd voor CaCO3, nu kom ik op 0,0068 mol voor CaCO3 en CO2 voor in deze reactie CaCO3 + 2HCl --> CO2 + CaCl2 + H2O. zo heb ik ook #n(CO2)= 0,0002 mol voor in MgCO3 + 2HCl —> CO2 + MgCl2. zo bereken ik hieruit V=0,0002*22,4l= 0,0044

Marie-France.Delen ( 2017-06-30 12:19:09 -0500 )edit

is dit de juiste werkwijze ?

Marie-France.Delen ( 2017-06-30 12:19:31 -0500 )edit

maar als ik dat nu controleer via de volumes --> V(CO2)=0,0068/22,4 = 0,1523l dan is V(CO2 van de andere reactie) = 0,174-0,1523=0,0217l ... en komt niet overeen met mijn bovenstaande uitkomst..

Marie-France.Delen ( 2017-06-30 12:23:20 -0500 )edit
0

answered 2017-06-20 11:42:19 -0500

Johan@REBUS gravatar image

In de opgave staat "Wanneer men een tablet volledig laat wegreageren met zoutsuur, dan komt er onder normale omstandigheden 0.174 liter koolstofdioxide vrij" dwz. dat het tablet volledig is weggereageerd en dat 0.174liter de totale CO2-hoeveelheid is die de reactie vrijmaakt. Om nu verder te gaan kan je bij de chemievragen op dit forum wellicht de nodige hints vinden. Deze vraagstelling werd kort geleden nog uitvoerig toegelicht. Ook voor andere opgaven bevat het forum interessante toelichtingen mbt oplosmethodiek. Laat gerust weten als je tijdens je zoektocht nog hindernissen zou tegenkomen. Succes!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Heb je ondertussen gevonden wat er in het tablet zit?

Johan@REBUS ( 2017-06-24 04:41:24 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-20 09:51:25 -0500

Aantal keer gelezen: 317 keer

Laatst gewijzigd: Jul 04 '17