Stel je vraag
0

fysica: licht: 10.1.19

asked 2017-06-21 07:40:30 -0500

Naomi.Politi gravatar image

updated 2017-06-21 12:03:51 -0500

Een voorwerp van 12 cm staat oorspronkelijk op een afstand van 30 cm voor een dubbelbolle lens. Het beeld staat 20 cm achter de lens.

Nu wordt de dubbelbolle lens met 6cm weg van het voorwerp verschoven. Met andere woorden de voorwerpsafstand vergroot met 6 cm en de beeldafstand verkleint met 6 cm.

De nieuwe voorwerpsafstand wordt dan 36 cm en de nieuwe beeldafstand wordt 14 cm.

Door gebruik te maken van congruente driehoeken vind ik dan deze gelijkheid:

v/V=B/b

12/36=B/14

3B=14 B=14/3=4,66.

Dit antwoord klopt niet. Het moet 6 cm zijn.

Waarom is mijn redenering fout?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-06-21 09:40:59 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Met de eerste zin bereken je de focus afstand. Deze blijft dezelfde als je de lens verschuift. Dan kan je met de nieuwe voorwerp afstand de nieuwe beeld afstand berekenen. Probeer het eens opnieuw vanaf daar.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

is de focusafstand=de brandpuntsafstand?

Naomi.Politi ( 2017-06-21 12:09:01 -0500 )edit

ja focusafstand = brandpuntsafstand

Myriam@REBUS ( 2017-06-21 12:25:18 -0500 )edit

Okee, als ik het zo doe, kom ik het wel uit! Enkel zie ik niet waarom de brandpuntsafstand niet verandert. Deze is toch afhankelijk van de voorwerpsafstand en de beeldafstand.

Naomi.Politi ( 2017-06-21 12:35:46 -0500 )edit

Neen, de brandpuntsafstand is een karakteristiek van de lens. (Een vergrootglas of bril verandert niet van vorm als je dat verplaatst hè)

Myriam@REBUS ( 2017-06-21 12:55:39 -0500 )edit

Ooh, okee! Dat maakt het helemaal duidelijk. Bedankt!

Naomi.Politi ( 2017-06-21 14:19:46 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-21 07:40:30 -0500

Aantal keer gelezen: 104 keer

Laatst gewijzigd: Jun 21 '17