Stel je vraag
1

Fysica examenvraag over elektromagnetische inductie juli 2016

asked 2017-06-21 08:59:52 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2017-07-01 08:04:12 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Zou iemand me met deze vraag kunnen helpen: C:\fakepath\fys 2016 v7.jpg

Het antwoord is C. Ik begrijp wel waarom die uitspraak fout is, maar ik begrijp niet waarom de uitspraak bij B juist is. Als de geleider na de helft blijft bewegen, dan heb je toch nog steeds een veranderende magnetische flux, waardoor de stroom in de geleider zal blijven stijgen en dus ook het vermogen (= R.I²)?

Alvast bedankt.

EDIT: verbetering van de vraagstelling. EDIT: actueel maken

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-06-21 09:37:29 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

In de tweede helft van de cirkel heb je nog steeds een veranderende magnetische flux, maar de stroom stijgt niet meer. Je hebt de grootste verandering op het moment dat er de grootste oppervlakte in het magnetisch veld schuift. Dat is in de helft van de cirkel.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt. Er zal dus nog wel stroom zijn, maar die zal telkens dalen nadat de helft van de cirkel in het veld zit?

Ibrahim.Khlosi ( 2017-06-21 10:31:01 -0500 )edit
2

Zoals Myriam aangaf zal na de helft de fluxverandering steeds kleiner worden, en dus ook de stroom. Dit komt omdat $\Delta \phi = \Delta (B\cdot A)$ en hier met B=ct $\Delta \phi = B\cdot \Delta (A)$. Als de cirkel steeds een zelfde stukje opschuift dan wordt de extra oppervlakte steeds kleiner.

Yves@REBUS ( 2017-06-21 17:42:16 -0500 )edit
1

answered 2017-06-21 10:50:08 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Zo kan je het samenvatten.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-21 08:59:52 -0500

Aantal keer gelezen: 234 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '17