Stel je vraag
0

Fysica 2.3.3

asked 2017-06-21 10:36:54 -0500

Meg.G gravatar image

Opgave: Jan rijdt 108km/h op de autosnelweg en moet plots remmen. Hij komt tot stilstand in 6s. a) welke afstand legt hij af tijdens de eerste seconde van het remtraject ? b) welke afstand legt hij af tijdens de laatste seconde van het remtraject?

moet je a en b aan de hand van de gemiddelde snelheid berekenen? v(gem)= 30-0/2=15m/s Voor het totale remtraject klopt het wel met de gemiddelde snelheid. 156=90 En de versnelling kan ik berekenen adhv de formule x/t^2=a/2. maar voor de afstand eerste seconde kom ik op: 151=15m en de laatste 156=90 en 155=75, X= 15m. Het antwoord moet voor a 27,5m zijn en voor b 2,5. Wat doe ik fout? alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-06-21 10:54:20 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Neem gewoon de basis formule: x= xo + Vo *t -at²/2 en vul in het eerste geval t=1 in.

Voor het tweede geval: idem maar je vult eerst 6 seconden in, daarna 5. Het verschil tussen de twee waarden is de afstand afgelegd in de vijfde seconde.

Je mag hier niet de gemiddelde snelheid nemen want de snelheid is heel variabel.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

In Nederland wordt wel aangeleerd om met de gemiddelde snelheid te werken, maar dan moet je goed opletten om het gemiddelde te nemen over de beschouwde periode. (Het lijkt misschien vreemd maar het werkt omdat de versnelling constant is en de snelheid een linaire functie bij een EVRB)

Yves@REBUS ( 2017-06-21 17:33:32 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-21 10:36:54 -0500

Aantal keer gelezen: 234 keer

Laatst gewijzigd: Jun 21 '17