Stel je vraag
0

6.14 Erfelijkheidsleer

asked 2017-06-22 12:19:22 -0500

Camille.Hoefnagels gravatar image

Klopt het dat je hier je F2 generatie "maakt" mbv een heterozygoot vrouwtje uit de F1 generatie (xx) en een gezond nieuw mannetje? Anders krijg je toch zowel een ziek vrouwtje als een ziek mannetje in je F2 generatie?

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

eerste opmerking, ze spreken hier van een recessieve mutatie in x chromosoom, er is geen sprake van homozygoot of heterozygoot. In F1 heb je vrouw met genotype X' X en man met genotype XY Dus wordt je F2 X'X maal XY en krijg je X'X = fenotype normaal X'Y= mutatie komt tot uiting in fenotype

Adara ( 2017-06-23 02:08:04 -0500 )edit

Oei ja die "heterozygoot" was een fout, maar oke dus er is inderdaad sprake van een kruising met een gezond nieuw mannetje :) Dankjewel!

Camille.Hoefnagels ( 2017-06-23 11:22:04 -0500 )edit

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-28 12:33:05 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Nee, eigenlijk doe je een "broer" met "zus" paring. Dus je hebt Xx en XY als F1, deze paar je terug en dan zie je dat xY eruit komt. Dus bij het mannetje in de F2 komt de recessieve x tot uiting.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-22 12:19:22 -0500

Aantal keer gelezen: 151 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '17