Stel je vraag
0

spermatogenese

asked 2017-06-22 14:01:07 -0500

Adara gravatar image

Over oogonien staat wel overal dat ze tijdens embryonale ontwikkeling gevormd worden Maar over spermartogense staat dat het al in de eerste weken na indifferente periode begint. Wat bedoelt men daarmee? alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-06-29 09:22:39 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Opgelost en ok :)

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-23 03:07:33 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Hallo Samira,

de indifferente periode is de fase in de embryonale ontwikkeling waarbij men van het kind nog niet kan zeggen of het een jongen of meisje is. Er zijn zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen in ontwikkeling.

Daarna gebeurt de geslachtsdifferentiatie waarbij het Y-chromosoom zal bepalen welk geslacht het individu zal krijgen.

De spermatogenese begint ook al in de de eerste weken na de indifferente periode maar volgens mij ligt het verschil tussen de spermatogenese en de oogenese in de start van de mitose en meiose. Een meisje heeft al tijdens de embryonale ontwikkeling de mitose en een stuk van de eerste meiose voltooid terwijl een jongen pas in de puberteit zal beginnen aan de mitose.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt Naomi, ja het laatste deel is ook niet helemaal duidelijk. Een jongen heeft ook al tijdens de embryonale ontwikkeling al zaadcemoedercelllen? Maar ze gaan pas in puberteit met meiose beginnen?

Adara ( 2017-06-23 04:51:34 -0500 )edit
1

Ja, zo heb ik het geleerd.

Naomi.Politi ( 2017-06-23 13:31:37 -0500 )edit
1

Jup meiose start bij jongens in de puberteit

Martine@REBUS ( 2017-06-28 10:41:48 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-22 14:01:07 -0500

Aantal keer gelezen: 716 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '17