Stel je vraag
0

wiskunde 3.9.24

asked 2017-06-23 02:37:28 -0500

Adara gravatar image

Ik kom op Tan van (phi/6)- tan( -phi/3). dus kom ik op 4. vierkantswortel 3/ 3 . Ik snap niet wat ik verkeerd gedaan heb? tan van ( -phi/3)= -vierkantswortel 3 alvast Bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-06-23 08:16:09 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

integraal 1/cos²x= tanx en integraal 1/cos²(2x-pi/3)=tan(2x-pi/3)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja zo heb ik het ook gedaan.tan (2.phi/4 -phi/3)= tan(phi/2-phi/3)= tan(phi/6)-tan(-phi/3)= vierkantswortel3/3 -(-vierkantswortel 3= vierkantswortel 3/3+vierkantswortel 3= 4vierkantswortel 3/3

Adara ( 2017-06-23 14:09:52 -0500 )edit

Neen, je moet eerst je x vervangen door (2x-pi/3) en daarbij vervang je ook dx door d(2x-pi/3), wat een factor 2 groter is. Dit moet je compenseren door voor de integraal 1/2 te plaatsen. (Dat is substitutie: u=(2x-pi/3) en du=2dx

Myriam@REBUS ( 2017-06-23 14:13:27 -0500 )edit
0

answered 2017-06-23 03:17:34 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik denk dat je een factor 1/2 vergeten bent. Deze komt voort uit de substitutie van u=(2x-pi/3)

Daarmee kom je dan op 2(vierkantswortel 3)/3

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dag Myriam, bedankt dat u altijd zo goed helpt. U spreekt van substitutie maar integeraal van 1/cos^2x=tanx toch? Ik heb geen substitutie gedaan.

Adara ( 2017-06-23 05:03:52 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-23 02:37:28 -0500

Aantal keer gelezen: 130 keer

Laatst gewijzigd: Jun 23 '17