Stel je vraag
0

fysica 2016 augtustus vraag 13

asked 2017-06-23 14:04:08 -0500

Adara gravatar image

updated 2017-06-23 14:20:28 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik snap niet waarom tekening A fout is? Bij A heb je toch ook invalshoek kleiner dan brekingshoek? De normaal valt dan samen met zijde van de glas? Is dat de reden? Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-23 14:20:34 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De breking van de lichtstraal die terug uit het glas gaat is fout. Hier is de invalshoek vanuit glas groter dan de uitvalshoek.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-23 14:04:08 -0500

Aantal keer gelezen: 443 keer

Laatst gewijzigd: Jun 23 '17