Stel je vraag
0

twee massa's aan een katrol (zie bijlage)

asked 2014-03-19 08:57:24 -0500

dr who gravatar image

updated 2015-03-13 16:50:46 -0500

yannick gravatar image

Kan iemand me helpen met de volgende oefening

image description

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2014-03-28 12:56:08 -0500

Romain@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 16:50:59 -0500

yannick gravatar image

Pas wet van behoud van eneergie toe : Ep + Ek (bij het begin) = Ep + Ek (op het einde)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-03-19 08:57:24 -0500

Aantal keer gelezen: 280 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15