Stel je vraag
0

Fysica juli 2015 vraag 9

asked 2017-06-25 04:32:11 -0500

Gaétan gravatar image

updated 2017-06-25 07:37:52 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als ik de krachten uitteken, kan het langs beide kanten. Als ik dan de krachten wil uitrekenen dan kom ik er niet helemaal uit omdat je Q2 dan wel groter mag zijn maar ook de afstand van Q2 tot Q3 groter is...

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-06-25 07:01:07 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Precies dat evenwicht van de krachten is wat je wil bereiken.

De positieve lading zit in de buurt van de kleinste lading, aan de buitenkant. Op die manier is het effect van de kleinste lading (Q1, positief) op de lading Q3 (ook positief) een wegduwen van deze Q2. De lading Q1 is niet groot, maar de afstand is ook klein.

Voor de interactie Q3 -Q2 : deze trekken elkaar aan, maar het effect van de grote Q2 is niet groter omdat die op een grotere afstand staat.

Q3 kan niet langs de kant met de grootste lading geplaatst worden omdat de krachten op Q3 daar nooit in evenwicht kunnen zijn.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-25 04:32:11 -0500

Aantal keer gelezen: 266 keer

Laatst gewijzigd: Jun 25 '17