Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17 opgave 3.16

asked 2017-06-25 07:14:27 -0500

Naomi.Politi gravatar image

updated 2017-09-03 14:18:01 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Waarom zou het hier A ook niet kunnen zijn?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-25 07:40:56 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Het is wel degelijk A. Als je voor alle vier de formele lading uitwerkt bekom je bij A voor de middenste N: +1 en voor O: -1. Bij B zijn geen ladingen gegeven maar F.L. op eerste N: -1 en 2de N: +1. Bij C. eerste N :-2, andere atomen: geen lading. Bij D. F.L eerste N -1 (en niet +1), tweede N: +1 (en niet -1), O: geen lading. Alleen A geeft de juiste lewisvoorstelling.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt voor de uitleg! Ik snap het.

Naomi.Politi ( 2017-06-25 08:02:19 -0500 )edit

Hallo, ik snap niet goed wat je bedoelt met ladingen uitwerken? wat is daar het principe van?

Anouk.Sohier ( 2017-08-22 02:13:46 -0500 )edit

De bedoelde 'lading' betreft de formele lading.

Johan@REBUS ( 2017-08-22 04:34:57 -0500 )edit
0

answered 2017-06-25 15:55:54 -0500

Johan@REBUS gravatar image

ALGEMEEN Dus: de Lewisstructuur uitwerken volgens de gekende methode. Indien ladingen: de formele lading van de atomen bepalen. De ruimtelijke structuur bepalen ahv het "sterisch getal" ; zo heb je ook de hoeken. Alsook de configuratie indien hybridisatie.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankuwel voor het overzicht.

Naomi.Politi ( 2017-06-25 16:27:39 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-25 07:14:27 -0500

Aantal keer gelezen: 107 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17