Stel je vraag
0

wiskunde, 1.4.6 oefeningen

asked 2017-06-25 09:20:32 -0500

Adara gravatar image

Bij oefening 1.4.6 van wiskunde kom ik voor y= a^2+1 / -a^2+1 hieruit kan ik besluiten dat a mag niet 1 zijn en mag niet -1 zijn. Voor x= -2a+2/a geldt dan dat a mag niet nul zijn want dan deel je door nul

zo heb ik geconcludeerd dat er een bepaald stelstel is als a niet 1 niet -1 en niet nul is. Klopt het? alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-25 14:39:01 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\1.4.6.JPG Ik kom iets anders uit.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-25 09:20:32 -0500

Aantal keer gelezen: 105 keer

Laatst gewijzigd: Jun 25 '17