Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17 opgave 4.36

asked 2017-06-25 10:50:30 -0500

Naomi.Politi gravatar image

updated 2017-06-26 13:55:57 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Hallo,

Bij deze oefening heb ik eerst 8,4 mg/m^3 omgezet naar g/l en dan bekom ik 8,4x10^-6 g/l

Vervolgens heb ik het aantal mol berekend: 8,4x10^-6/(62,5)= 0,13.10^-6 mol

Daarna heb ik het volume berekend. V=n/c=0,13.10^-6/(8.4.10^-6)=0,015l

Ik weet niet of dit een goed begin is maar hierna zit ik vast. Ik weet niet hoe je naar ppm gaat.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-26 13:50:27 -0500

Johan@REBUS gravatar image

ppm is deeltjes per miljoen deeltjes. De dimensie waarin de deeltjes (hier de vinylchloride) in het groter geheel deeltjes (hier lucht) dienen dezelfde te zijn.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

En hoe zou je dan moeten beginnen bij deze oefening want ik kom er niet...

Naomi.Politi ( 2017-06-27 04:27:06 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-25 10:50:30 -0500

Aantal keer gelezen: 55 keer

Laatst gewijzigd: Jun 26 '17