Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17 opgave 4.41

asked 2017-06-25 11:46:35 -0500

Naomi.Politi gravatar image

updated 2017-09-03 13:56:05 -0500

Johan@REBUS gravatar image

wat is het oxaalzuur in deze vergelijking?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-25 15:41:47 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Je opdracht is dus na te gaan hoeveel oxaalzuur er in het "staal" zit dat de laborant heeft genomen. Het "staal" weegt 9 gram. De concentratie van het oxaalzuur dien je uit te drukken in massaprocent (m%).

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-25 13:59:56 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Met 'vloeistofstaal' wordt bedoeld dat van een gemaakte oxaalzuuroplossing de laborant een deeltje, een staal heeft genomen om te analyseren en het massa% te bepalen. Dit staal dat oxaalzuur bevat weegt 9 gram.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oeps, sorry haha. Het is al laat op de avond, misschien best dat ik ermee stop. Bedankt voor uw antwoord anders had ik nog lang kunnen zoeken naar dat 'staal'.

Naomi.Politi ( 2017-06-25 15:40:20 -0500 )edit
0

answered 2017-06-25 11:53:05 -0500

Johan@REBUS gravatar image

een zuur bevat een carboxygroep. Na reactie van oxaalzuur met natriumhydroxide bekom je natriumoxalaat.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Waar vind je dat staal dan in de reactievergelijking aangezien cooh-cooh het oxaalzuur dan zou moeten zijn?

Naomi.Politi ( 2017-06-25 12:05:38 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-25 11:46:35 -0500

Aantal keer gelezen: 137 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17