Stel je vraag
0

juli 2016 fysica vraag 13

asked 2017-06-25 15:00:40 -0500

Emma.Vermeersch gravatar image

updated 2017-06-25 15:07:29 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Is het antwoord hier C omdat de lichtstralen divergerend zijn, zodat er geen beeld gevormd wordt?

edit retag flag offensive close merge delete

4 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-30 02:10:12 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Misschien zit hier iets tussen. Niet alle links werken, maar er zijn wel interessante bestanden te vinden.

http://fysica.belsites.com/indexfy32_...

http://www.mathima.be/fysica.html

http://www.hetwarmewater.net/hww2017/ (kijken bij 5e en 6e jaar)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt voor de hulp!

Emma.Vermeersch ( 2017-07-02 03:24:35 -0500 )edit
0

answered 2017-06-29 16:19:44 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Hetzelfde hier, in onze cursus staat hier niks over. Waar kan ik alsnog de juiste info vinden ?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-28 05:55:21 -0500

Emma.Vermeersch gravatar image

danku, maar waar kan ik dan leerstof vinden over dit? wat gebeurt er bij de andere situaties? Ik merk namelijk nogal veel vragen over optica op, terwijl ik hier niet zo van op de hoogte ben. Alvast bedankt

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-25 15:07:04 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De lichtstralen convergeren in het brandpunt (focus).

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-25 15:00:40 -0500

Aantal keer gelezen: 217 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '17