Stel je vraag
0

erfelijkheid vraag 4 oefeningbundel

asked 2017-06-26 03:57:35 -0500

Adara gravatar image

image description

Is het bij deze oefening A juist antwoord of C? ik kom C uit maar ik zie dat ik A heb aangeduid als juiste.

edit retag flag offensive close merge delete

5 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-06-26 05:39:07 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Het juiste antwoord is D. Het kan al nooit dominant zijn want aangezien de zieke zoon van de tweede generatie rechts de aandoening heeft, moet 1 van de ouders de aandoening ook hebben maar dat is niet. A en B schrappen we al. We weten dus dat het recessief is. De vrouw van de eerste generatie (links) is ziek en draagt dus 2 chromosomen met het allel van de afwijking. 1 allel met de afwijking geeft zij sowiso door aan haar zoon dus haar zoon zou sowiso ziek moeten zijn. Maar dat is hij niet. X-chromosomaal kunnen we ook al uitsluiten en dan blijft er enkel D nog over.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Is het niet recessieve x chromosoom

Adara ( 2017-06-28 10:20:07 -0500 )edit

Deze uitleg is correct

Martine@REBUS ( 2017-06-28 12:24:23 -0500 )edit

Dankje Martine en Naomi

Adara ( 2017-06-28 13:09:53 -0500 )edit
1

answered 2017-06-29 04:00:24 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Correct opgelost van Naomi!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-28 12:24:40 -0500

Martine@REBUS gravatar image

UItleg is correct, het antwoord is D

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-28 09:58:39 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Welke oefeningbundel? De eerste of de 2e?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

onderaan heb ik foto toegevoegd

Adara ( 2017-06-28 10:02:07 -0500 )edit
0

answered 2017-06-26 04:27:01 -0500

Adara gravatar image

C:\fakepath\erfelijkheid.jpg

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-26 03:57:35 -0500

Aantal keer gelezen: 321 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '17