Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17 opgave 05-09

asked 2017-06-26 05:22:23 -0500

Naomi.Politi gravatar image

updated 2017-09-03 14:16:52 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Bij deze oefening ondergaat chloor zowel een oxidatie als een reductie.

Hij neemt 1 elektron op bi Cl- en geeft er 5 af bij Cl in ClO3-. Dit gebeurt allemaal 2 keer want we hebben 2 chloors in het begin dus we plaatsen voor de chloors na de pijl de coefficient 2.

Nu is de elektronenbalans nog niet in orde dus we doen de reductie maal 5 zodat we zowel bij de oxidatie en de reductie x10 uitkomen. Nu moeten we de coefficienten weeral aanpassen. voor Cl2, links van de pijl schrijven we een 5 en bij de chloors na de pijl schrijven we ook overal een 5.

Als we de nu de ladingsbalans in orde moeten maken, moeten we nog 9 OH- bijtellen. Dus a krijgt coefficient 10.

Wat doe ik fout? a moet coefficient 6 krijgen.

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-06-26 13:44:50 -0500

Johan@REBUS gravatar image

En heb je nog eens geprobeerd de elektronenbalans op te stellen?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja, maar ik blijf hetzelfde uitkomen als gisteren. Ik zie ook niet in waarom je vertrekt vanaf 3 Cl2 atomen en er ook niet 5 oxideren tot ClO3.

Naomi.Politi ( 2017-06-27 04:24:28 -0500 )edit
0

answered 2017-06-26 11:14:23 -0500

Naomi.Politi gravatar image

C:\fakepath\opgave 5-09.png

Dit is dus helemaal fout?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Je vertrekt van 3 Cl2 (in totaal 6 Cl-atomen) waarvan er 5 reduceren tot Cl- en eentje tot ClO3-.

Johan@REBUS ( 2017-06-26 12:52:16 -0500 )edit

Sorry, ik begrijp het niet.

Naomi.Politi ( 2017-06-26 13:36:13 -0500 )edit
0

answered 2017-06-26 10:25:33 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Van de Cl2's (OG=0) worden er geoxideerd tot Cl:+5 (in CLO-) en gereduceerd tot Cl:-1 (in Cl-). De 5 e- die bij oxidatie vrijgesteld worden ga je één per één gebruiken voor de reductie tot Cl-. Dus vijf maal. Je hebt dus in tottaal 6 chlooratomen in het spel, dus 3 Cl2's waarmee je werkt. Ga nu verder aan de slag met deze info.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-26 05:22:23 -0500

Aantal keer gelezen: 156 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17