Stel je vraag
0

Fysica 2015 augustus vraag 3

asked 2017-06-26 07:08:43 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

updated 2017-06-26 07:16:59 -0500

Het is me bij deze vraag niet zo duidelijk hoe we halen uit de opgave dat de temperatuur van vloeistof 2 groter is dan die van vloeistof 1.

Alvast bedankt, Marie-France

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-26 07:16:49 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

We weten dat niet, maar het maakt ook geen verschil voor het antwoord. Probeer het eens uit in beide gevallen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Is het dan zo dat je sowieso een positief teken voor m*(delta)T*c schrijft omdat de (delta)T het teken bepaalt? Ik snap het niet zo goed omdat het verschil in temperatuur Te-Tb is en je dus een positief teken krijgt wanneer er toename in temperatuur is terwijl je warmte opneemt.

Lucas.Wattecamps ( 2019-06-26 01:43:20 -0500 )edit

De som van de opgenomen en afgestane warmte is nul. Zet alles langs dezelfde kant en neem bijvoorbeeld voor beide (temp(eind)-temp(begin)) dat zou dan moeten uitkomen.

Myriam@REBUS ( 2019-06-26 03:35:11 -0500 )edit
1

Super, bedankt!

Lucas.Wattecamps ( 2019-06-26 08:00:54 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-26 07:08:43 -0500

Aantal keer gelezen: 145 keer

Laatst gewijzigd: Jun 26 '17