Stel je vraag
0

Fysica 2015 augustus vraag 3

asked 2017-06-26 07:08:43 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

updated 2017-06-26 07:16:59 -0500

Het is me bij deze vraag niet zo duidelijk hoe we halen uit de opgave dat de temperatuur van vloeistof 2 groter is dan die van vloeistof 1.

Alvast bedankt, Marie-France

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-26 07:16:49 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

We weten dat niet, maar het maakt ook geen verschil voor het antwoord. Probeer het eens uit in beide gevallen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-26 07:08:43 -0500

Aantal keer gelezen: 65 keer

Laatst gewijzigd: Jun 26 '17