Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17: opgave 6-18

asked 2017-06-26 07:35:51 -0500

Naomi.Politi gravatar image

updated 2017-06-26 10:29:13 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Is het juiste antwoord hier echt B? Want ik kom de hele tijd A uit.

Het is toch via dit principe: v=-d(a)/2t=-d(b)/2t=d(c)/2t=d(d)/2t

Dan zou A toch het juiste antwoord moeten zijn?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-14 16:12:50 -0500

Zahide.Akgün gravatar image

updated 2017-08-17 14:23:20 -0500

Ik snap niet waarom we hier wel moeten vereenvoudigen. Is dit een regel? Als we bij deze reactie mogen vereenvoudigen, waarom mogen we dan bv. bij opgave 7-20 ( 2C + 2D --- 2A ) niet vereenvoudigen?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-26 10:50:27 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Hmm, ik begrijp het nog niet... Op p89 in blik op chemie staat er dat we de coefficient van a nog in de noemer moeten steken. Dus er moet toch sowiso een 2 in de noemer?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-26 10:14:10 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Hint: de reactiesnelheid(v) is de afname van het aantal mol van het reagens per tijdseenheid (dt) en per volume-eenheid (V).

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-26 07:35:51 -0500

Aantal keer gelezen: 215 keer

Laatst gewijzigd: Aug 17 '17