Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17 opgave 7-02

asked 2017-06-26 09:31:58 -0500

Naomi.Politi gravatar image

updated 2017-09-03 14:05:24 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ik heb de oefening opgelost maar mijn antwoord wijkt lichtjes af van het antwoord dat 24,9 is.

Zo heb ik het gedaan: n(H2)=2 mol; c(H2)= 1 mol/l n(C02)= 2 mol; c(C02)= 1 mol/l

0.64=c(CO)^2/1 c(CO)= 0,8 mol/l

0,8.28= 22,4 g

Is dit toch goed? Of ik doe ik iets fout?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-26 13:25:24 -0500

Naomi.Politi gravatar image

deel 1: C:\fakepath\Opgave 7-02.png

deel 2: C:\fakepath\opgave 7-02 deel 2.png

Klopt dit?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Concentraties zijn in mol per liter. De opgave geeft 'een afgesloten vat van 2 liter'. Rekening mee gehouden?

Johan@REBUS ( 2017-06-26 13:43:35 -0500 )edit

Ja ik heb helemaal op de onderste lijn van de eerste foto het aantal mol gehalveerd.

Naomi.Politi ( 2017-06-27 04:21:31 -0500 )edit
0

answered 2017-06-26 10:06:38 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Okee die H20 moet ook nog in de Kc omdat het een reactieproduct is. Dus dan krijg ik dit:

0,64= x.1/1.1=x

x=0,64.

0,64x28=17,92

Oei, nu wijkt het helemaal af.Hoe kan dit?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Je dient er rekening mee te houden dat wanneer er H2O en CO wordt gevormd er ook H2 en CO2 verdwijnt. De evenwichtsconcentraties voor de reagentia zullen dus verschillend zijn van deze bij aanvang.

Johan@REBUS ( 2017-06-26 10:09:54 -0500 )edit

Sorry, Johan maar ik vind het niet bij deze oefening.

Naomi.Politi ( 2017-06-26 10:40:35 -0500 )edit

Als je 1 mol hebt bij aanvang en er reageert x mol weg dan bijft er 1 - x over. Dit is dan de concentratie bij evenwicht. Als er nog niets gevormd is bij aanvan dan heb je 0 mol. Na reactie is er reactieproduct gevormd; nl. x mol.

Johan@REBUS ( 2017-06-26 12:50:07 -0500 )edit
0

answered 2017-06-26 09:52:59 -0500

Johan@REBUS gravatar image

In Kc-vgl worden de concentraties uitgedrukt in mol/L. Je dient je gegevens hier naar om te werken. Kc = (H2O)(CO) / (H2)(CO2) = 0.64. Water is hier reactieproduct en komt dus voor in Kc. Je weet ook dat voor de vorming van H2O en CO er H2 en CO2 verdwijnt. Je kan aldus vinden wat er bij evenwicht van elk is. Invullen van deze concentraties (waarin je x als onbekende hebt) levert je het aantal mol per liter. Je kan aldus bepalen hoeveel dit is in het afgesloten vat van 2L. Voor een resultaat in gram dien je gebruik te maken van de molaire massa. Ook voor andere opgaven uit deze reeks kan je gelijkaardig denken.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-26 09:31:58 -0500

Aantal keer gelezen: 139 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17