Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17 opgave 7-18

asked 2017-06-26 11:37:50 -0500

Naomi.Politi gravatar image

updated 2017-09-03 13:58:38 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ik begrijp waarom het aantal mol stijgt maar waarom verandert de evenwichtsconstante niet??

Kc=(c)/(a)^2.(b)

De concentratie van B wordt toch groter als het aantal mol stijgt, bijgevolg zal de Kc toch kleiner worden? Waarom gaat dit niet op?

edit retag flag offensive close merge delete

4 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-28 23:21:29 -0500

Randy@REBUS gravatar image

De evenwichtsconstante is een constante, een bepaald getal dat voor een gegeven reactie (en temperatuur) nooit verandert. Het rechterlid in je vergelijking kan echter eender wat zijn, want we kunnen A, B en C mengen in eender welke concentraties dat we willen. De gelijkheid tussen (in jouw voorbeeld) [C]/[A]^2[B] en Kc gaat enkel op als de reactie in evenwicht is.

Als je dan de concentratie van B verhoogt zal het rechterlid inderdaad kleiner worden, maar dat betekent enkel dat het nu niet meer gelijk is aan de Kc, die niet veranderd is, en dat de reactie dus niet meer in evenwicht is. De concentraties gaan dus veranderen ([A] en [B] worden kleiner, [C] wordt groter, dus het product groter), en dat net zolang tot het weer gelijk is aan de evenwichtsconstante en een nieuw evenwicht bereikt is.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik snap niet waarom het aantal mol van B stijgt. Je weet toch niet naar welke kant het evenwicht zal verschuiven?

Anouk.Sohier ( 2017-08-22 04:05:13 -0500 )edit
0

answered 2017-06-26 12:57:20 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Dus: een opgave volledig en grondig lezen, correct analyseren en beredeneren; zo nodig extra info zoeken. Heb je dit gedaan kan je met het beredeneerd en gestructureerd uitwerken beginnen tot je een resultaat bekomt. Dit ga je eerst confronteren met de vraag. Finaal kan je dan uit de gegeven mogelijkheden een antwoord aanduiden.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-26 12:51:08 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Ik denk dat ik het gevonden heb: Blik op chemie p.100

'Bij een concentratieverandering en drukverandering verschuift het evenwicht zonder dat de waarde van de evenwichtsconstante verandert indien de temperatuur constant blijft.'

Dit bovenstaande geldt dus ook voor een volumeverandering aangezien er bij een drukverandering ook een volumeverandering optreedt.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-26 12:37:57 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ga eens na waarvoor Kc staat en hoe deze tot stand is gekomen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-26 11:37:50 -0500

Aantal keer gelezen: 99 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17