Stel je vraag
0

Verbranding van alkanen

asked 2017-06-27 01:18:53 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Zal bij de verbranding van alkanen altijd 1 mol van het alkaan reageren met dizuurstof? Of kan het ook meer zijn?

Wat ik eigenlijk bedoel is, zal de reactie er altijd zo uitzien:

CnH2n+2 + xO2 → nCO2 + (n+1)H2O

Of zal die er zo uitzien:

xCnH2n+2 + yO2 → x.nCO2 + (x.n+x)H2O

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-06-27 02:13:07 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Bij de volledige verbranding van alkanen zal zowel één molecule als meer moleculen volgens dezelfde reactie reageren met zuurstof met vorming van CO2 en H2O. Ook wanneer je een mengsel van alkanen hebt zal elk van de aanwezige alkanen op gelijkaardige wijze reageren.

edit flag offensive delete link more
2

answered 2017-06-28 23:06:30 -0500

Randy@REBUS gravatar image

updated 2018-04-05 18:43:52 -0500

Je kan natuurlijk zoveel mol van een alkaan verbranden als je wilt (anders zouden auto's niet ver geraken). Ik denk dat je misschien voorgetallen verwart met eigenlijke (mol)hoeveelheden.

De voorgetallen in een reactie geven de verhouding weer waarin stoffen wegreageren en gevormd worden. Propaan reageert bij volledige verbranding altijd met 5 keer zoveel zuurstof, maar of 1 mol met 5 mol reageert of 100 met 500 staat volledig vrij.

Als je de balans maakt voor de verbranding van butaan zie je dat je 6.5 keer zoveel O2 nodig hebt. Omdat we per conventie geen breuken toelaten in de (eenvoudigst mogelijke) reactievergelijking wordt vaak "2 C4H10 + 13 O2" geschreven, maar je ziet dat de verhoudingen hetzelfde blijven. De totale hoeveelheid van beide stoffen die met elkaar reageren kan echter eender wat zijn dat je gegeven krijgt.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt voor uw antwoord! Het heeft veel verduidelijkt. Ik bedoelde inderdaad voorgetallen. Ik stelde die vraag omdat ik deze opgave zag: http://toelatingsexamen.rebus.be/question/2578/oefening-op-verbranding-van-een-koolwaterstof/

Ibrahim.Khlosi ( 2017-06-29 09:00:12 -0500 )edit
1

answered 2017-06-27 02:17:13 -0500

Adara gravatar image

Die tweede is juist vb

2C4H10 + 13O2 > 8Co2 + 10H20

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ne Ibrahim, sorry dat klopt miss toevallig voor ene reactie maar ik snap niet waarom je het zo moet kennen Dat zijn om voorgetallen te bepalen? heeft niet met verbranding van alkanen te maken. Er zijn toch ook meer dan 1 mol kunnen reageren hangt van je gegevens af.

Adara ( 2017-06-27 02:23:57 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-27 01:18:53 -0500

Aantal keer gelezen: 2,696 keer

Laatst gewijzigd: Apr 05 '18