Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17: opgave 7-33

asked 2017-06-27 05:28:41 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Kan iemand mij verder helpen? Ik weet al dat de Ks kleiner moet zijn dan het ionenproduct maar ik kom niet verder...

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-27 08:10:24 -0500

Adara gravatar image

Want volgend stap is (Ag) berekenen, wat gelijk is aan 10^-9M en dan zijn we er bijna. Als je in 20ml een concentratie van 10^-9mol hebt ga je in 10ml 2.10^-9M hebben. AgNo3 > Ag+ en Cl- dus heb je 2.10^-9M zilvernitraat nodig. oky? Hopelijk heb ik nie

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Danku, Samira! Ik denk dat ik het begrijp. Rebus zal dit wel aanpassen als het fout moest zijn, denk ik.

Naomi.Politi ( 2017-06-27 08:24:27 -0500 )edit
0

answered 2017-06-27 05:54:57 -0500

Adara gravatar image

Je hebt een pot met 10ml 0,34M Nacl en ene van 10ml met zilvernitraat waarvan je de concentratie moet zoeken.

Als je ze mengt ga je een volume van 20ml hebben, akkoord?

En nu weet je dat AgCl gaat neerslaan, Ks is gegeven. Ks= (Ag).(cl). Nu opletten (cl) heb je ook wat je weet dat je 0,34mol in 10ml had dus ga je 0,17mol cl in je 20ml hebben. ben je mee tot hier?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja ik ben mee tot hier! En daarna kan je de concentratie Ag halen uit het ionenproduct? Want ks en Cl weet je nu. En als je Ag weet weet je ook automatisch AgNO3?

Naomi.Politi ( 2017-06-27 05:59:25 -0500 )edit

sorry ik heb de reactie per ongeluk boven geplaatst. Daar staat de rest nog eens. Moest het niet juist zijn zal Rebus wel verbeteren.

Adara ( 2017-06-27 08:11:35 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-27 05:28:41 -0500

Aantal keer gelezen: 134 keer

Laatst gewijzigd: Jun 27 '17