Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17 opgave 8-03

asked 2017-06-27 06:37:05 -0500

Naomi.Politi gravatar image

updated 2017-09-03 14:14:27 -0500

Johan@REBUS gravatar image

We weten hier de Kz=10^-7

Als we hiervan de log nemen bekomen we de pkz=7

Het antwoord is B. Dus als de pkz=7 is ook de pH=7? Of welk verband hebben ze met elkaar aangezien we kunnen besluiten dat de indicator in neutraal gebied wordt gebruikt?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-06-28 05:42:59 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Kz= 10^-7' is inderdaad bruikbaar in neutraal gebied (tss pH 6 en 8). Je kan dus besluiten in welk gebied de indicator bruikbaar is. Dat is één deel van de mogelijke antwoorden. De evenwichtsreactie voor deze "zure' indicator laat toe na te gaan wat er gebeurt als je NaOH aan de oplossing toevoegt. Hieruit kan je besluiten welke kleur de indicator dan heeft. Nu weet je alles over het tweede deel van de mogelijke antwoorden. Finaal kan je het antwoord kiezen dat bij de vraagstelling hoort.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-28 04:50:22 -0500

Naomi.Politi gravatar image

'we beschouwen de indicator lakmoes. Met Kz= 10^-7'

Dit is wat er staat in de opgave.

Dus als ik de comments goed begrepen heb is de pKz van lakmoes= de Ph waarin het gebruikt kan worden?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-27 15:18:46 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Wat stelt Kz hier voor?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Naomi het gaat hier om Kin (indicator) en niet Kz (zuur). Pkin=PH als je gelijke hoeveelheden van HIn en In hebt.

Adara ( 2017-06-27 15:53:01 -0500 )edit

Proficiat Samira. Dit zou Naomi zeker meten helpen om 'indicator-gedrag beter te begrijpen. Het blijft een evenwichtsreactie.

Johan@REBUS ( 2017-06-27 23:51:28 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-27 06:37:05 -0500

Aantal keer gelezen: 183 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17