Stel je vraag
0

Wiskunde augustus 2016 vraag 13

asked 2017-06-27 08:11:23 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Hoe los je deze vraag efficiënt op? Opgave: augustus 2016 v13.JPG

Ik heb jongen 1 op de eerste stoel gezet en jongen 2 op stoel 4 (2 plaatsen verder). Daarna heb ik beide jongens telkens een stoel naar rechts opgeschoven totdat jongen 2 op stoel 8 komt. Zo kreeg ik 5 gunstige mogelijkheden. Maar hoe vind ik nu het totaal aantal mogelijkheden om die 2 jongens en 6 meisjes op die stoelen te zetten?

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-06-27 09:59:34 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je hebt 6! mogelijkheden om de meisjes te plaatsen, 2! mogelijkheden voor de jongens en 5 schikkingen. Dat vormt samen de teller.

In de noemer: 8! mogelijkheden om 8 individuen te plaatsen.

Samengevat: 5(6!)(2!) / 8! = (52)/(87) = 5/28

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-27 13:38:04 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik denk dat het met combinaties te ingewikkeld zou zijn. Je moet dan 2 meisjes trekken om in het midden te zetten, en 4 buiten. Of zie ik dat verkeerd? Wil iemand het eens proberen uit te werken?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-27 10:27:54 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Enorm bedankt Myriam! Uw redenering was dus zo: je hebt 2! mogelijkheden om die jongens op 2 stoelen te zetten die 2 plaatsen van elkaar verwijderd zijn en je hebt 6! mogelijkheden om die meisjes op de rest van de stoelen te zetten. En dit doe je dus 5 keer. Is dit juist? In de noemer begrijp ik die 8! wel.

Ik vraag me ook af of je dit kon oplossen met combinaties, aangezien de volgorde er niet toe doet. Of zou dit te ingewikkeld zijn?

Alvast bedankt voor uw hulp.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-27 08:11:23 -0500

Aantal keer gelezen: 370 keer

Laatst gewijzigd: Jun 27 '17