Stel je vraag
0

Opgave zouten/oplosbaarheidsproduct

asked 2017-06-27 11:48:41 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2017-06-27 12:04:44 -0500

Kan iemand me hiermee helpen? Opgave: oplosbaarheidsproduct.jpg

Ik weet niet goed hoe je deze oplost.

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-28 03:39:51 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Dag Ibrahim, Rebus kan maar garant staan voor de opgaven die zij voor de verschillende vak-onderdelen aanwendt. Reeds in het verleden is gebleken dat opgaven worden herwerkt en versies ervan op verschillende media circuleren. Deze stichten dan vaak meer verwarring dan dat ze een hulp zijn bij het verwerken van leerstof. Het is daarom belangrijk dat indien jij of je collega's vragen hebben over 'niet-Rebus'-opgaven dat de opgave en de herkomst worden vermeld. Zodoende kunnen we enerzijds de student helpen en anderzijds reageren naar onrechtmatige gebruikers. Met dank.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ok zal ik in het vervolg zeker doen

Ibrahim.Khlosi ( 2017-06-28 03:52:21 -0500 )edit
0

answered 2017-06-27 14:59:37 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Dag Ibrahim, waar heb je deze vraag gevonden?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Iemand postte die opgave gisteren in een facebook groep

Ibrahim.Khlosi ( 2017-06-28 03:13:06 -0500 )edit

Om hulp te vragen. Ik zag die opgave en probeerde hem eens op te lossen, maar vond het te moeilijk en dacht er toen aan om het hier eens te vragen

Ibrahim.Khlosi ( 2017-06-28 03:15:02 -0500 )edit

Mijn excuses als ik voor enig ongemak heb gezorgd. Het enige dat ik deed was die foto van facebook nemen en hem hier posten

Ibrahim.Khlosi ( 2017-06-28 03:21:58 -0500 )edit
0

answered 2017-06-27 13:42:07 -0500

Eureka@REBUS gravatar image

Dag Ibrahim, Deze vraag werd onrechtmatig gepost op een ander forum. Onze eigen vragen kunnen zomaar worden verspreid op andere fora. Dit kan enkel mits onze uitdrukkelijke toestemming. Gelieve daar ook rekenen mee te houden in de toekomst! Hartelijk dank,

Eureka

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Zal ik zeker doen. Moet ik deze post verwijderen?

Ibrahim.Khlosi ( 2017-06-27 13:59:44 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-27 11:48:41 -0500

Aantal keer gelezen: 92 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '17