Stel je vraag
0

Chemie 2016-juli vraag 8

asked 2017-06-27 12:25:58 -0500

Naomi.Politi gravatar image

updated 2017-07-02 09:29:55 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ik weet dat deze vraag al eerder gesteld is op het forum maar ik begrijp het nog niet.

Wat is het verband tussen pH en de pKz of tussen pH en de Kz?

edit retag flag offensive close merge delete

6 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-30 10:41:00 -0500

Johan@REBUS gravatar image

updated 2017-06-30 15:43:10 -0500

H2SO4 is een sterk zuur. De drie andere zijn zwakke zuren en monoprotisch.

Voor een zwak zuur: pH = 1/2 pKz - 1/2 log cz met pH = 2,07 c-zuur = 0.1 of 10^-1 Voor elk van de gegeven zw. zuren de pKz gebruiken. Bv HF pKz = 3,14 2 pH = pKz - log cz of 4.14 = pKz + 1. Of 4.14 = 3,14 + 1 is OK Voor de andere klopt de vergelijking met de gegeven pKz nooit.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-30 10:50:55 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2017-06-30 10:51:36 -0500

Voor zuur/base dien je altijd hetzelfde stappenplan te doorlopen.

Eerst nagaan of je te maken hebt met een sterk zuur/sterke base of zwak zuur/zwakke base. Sterk zuur = Kz > 1 en Sterke base = Kb > 1 Indien eenwaardig sterk zuur dan is de ph = -log [ Z begin]. Indien eenwaardig sterke base is pOH = -log [B begin]. Indien een eenwaardig zwak zuur of eenwaardig zwakke base wanneer Kz of Kb < 1 dan moet je de formule van het zwak zuur of de zwakke base gebruiken.

Zwak zuur:

image description

Ga maar even op zoek wanneer je welke formule mag gebruiken en dat brengt je dan wel op weg.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-30 09:41:39 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

(10^-2,07) * (10^-2,07) / (10^-1 -10^-2,07) = 7.2 10^-4

Zonder rekenmachine is dat moeilijk in te schatten, maar de andere 3 liggen er ver vanaf.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hoe ben je tot de bovenstaande breuk gekomen?

Naomi.Politi ( 2017-06-30 09:57:56 -0500 )edit

Heel lang geleden was dit toch de formule voor Kzuur

Myriam@REBUS ( 2017-06-30 10:06:04 -0500 )edit
0

answered 2017-06-30 08:16:55 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Wat gebruik je in een pH-berekening?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

-log(H+)=pH

Naomi.Politi ( 2017-06-30 09:24:40 -0500 )edit
0

answered 2017-06-30 07:32:43 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Ik heb het antwoord op deze vraag nog steeds niet gevonden. Kunt u mij anders gewoon vertellen hoe je dit oplost?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-27 15:11:51 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Waar staat pKz voor? En waar staat Kz voor?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Pkz is het negatieve logaritme van Kz maar hoe haal ik daar de pH uit?

Naomi.Politi ( 2017-06-28 04:35:06 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-27 12:25:58 -0500

Aantal keer gelezen: 512 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17