Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17 opgave 7-31

asked 2017-06-27 12:37:26 -0500

Lisa.Thouet gravatar image

updated 2017-09-03 14:14:05 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Wat is de methode om deze oefening op te lossen?

Ik kom niet aan het correcte antwoord.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-27 14:54:15 -0500

Johan@REBUS gravatar image

De Ks van calciumfluoride geeft het oplosbaarheidsproduct weer met voor Ca2+ en F- de resp. concentraties in mol per liter.
Hiermee bepaal je dan de waarde voor x in mol per liter.
Vervolgens ga je het aantal mol in 100 ml water bepalen, waarna je, ahv de MM voor calciumfluoride je de massa aan calciumfluoride vindt. Deze massa druk je dan uit in de dimensie zoals gevraagd.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Wat moet het juiste antwoord zijn? Ik kreeg van de groepsles 1,56 mg

Lisa.Thouet ( 2017-06-28 05:34:40 -0500 )edit

Tijdens de groepsles werden voor de verschillende opgaven zowel een letter als een cijferantwoordgegeven. Voor vraag 7-31: 1.56mg.

Johan@REBUS ( 2017-06-28 05:47:49 -0500 )edit
0

answered 2017-06-27 13:59:54 -0500

Eureka@REBUS gravatar image

Dag Lisa,

Kan je ons ook je oplossingsmethode weergeven aub? Dan kunnen we perfect zien waar je in de fout gaat. Gr.,

Eureka

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik heb met het oplosbaarheidsproduct gewerkt. Bij de concentraties heb ik gewerkt met X voor aantal mol. Als concentraties heb ik (X/0,1)voor Ca(2+) en (2x/0,1)^2 -> uitgerekend naar x = concentratie van CaF2 en hieruit via de formules van concentratie en mol, de massa berekend. Ik kwam 0,0288 g uit

Lisa.Thouet ( 2017-06-27 14:29:34 -0500 )edit

Gr., Lisa

Lisa.Thouet ( 2017-06-27 14:31:10 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-27 12:37:26 -0500

Aantal keer gelezen: 107 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17