Stel je vraag
0

Wiskunde vraag 7 juli 2016

asked 2017-06-28 02:04:20 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

Hoe werken we het modulusteken weg onder de wortel van de functie f(x)=(|4x|)^1/2? Doen we dit door het modulusteken gewoon uit de wortel te werken f(x)=|(4x)|^1/2 en dan krijgen we f(x)=-(4x)^1/2 en f(x)=+(4x)^1/2?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-28 02:43:09 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

Oke ik snap het! Bedankt!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-28 02:21:39 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Vervang gewoon |x| door x langs de positieve zijde van de x-as. Langs de negatieve zijde vervang je |x| door -x. Zo wordt de waarde onder de wortel altijd positief en kan je de functie ook links van de y-as in het negatieve deel tekenen. C:\fakepath\wiskunde vraag 2016.JPG

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-28 02:04:20 -0500

Aantal keer gelezen: 205 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '17