Stel je vraag
0

Wiskunde vraag 8 juli 2016

asked 2017-06-28 02:41:06 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

C:\fakepath\IMG_0842.JPG

Ik zit vast bij de verdere omvorming van deze oefening

edit retag flag offensive close merge delete

5 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-28 02:52:28 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Om het product (cosx sinx) te vinden neem je het kwadraat (links en rechts) van cosx - sinx = 1/(3^0.5)

edit flag offensive delete link more
1

answered 2017-06-28 02:45:07 -0500

Adara gravatar image

Ik zou zegen begin eerst met ( a^3-b^3)=(a-b).(a^2+ab+b^2) ...kan je verder nu?

edit flag offensive delete link more
1

answered 2017-06-28 03:00:09 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

Ahja merkwaardig product!! Offcourse !! Ok ik probeer het uit

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-28 02:59:13 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

Ik had in cosxsinx gewoon cosx ingevuld met het gegeven maar ik denk dat dat de reden is waarom ik vast ben gelopen.. hoe kan ik cosxsinx omvormen? Want met de halveringsformule leek het precies geen optie te zijn in mijn uitwerking..

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-28 02:50:18 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

Ja dat had ik al. Ik ben geraakt tot deze omzetting: (1+(sinx)^2)/(3)^1/2 + (sinx)/3 hierna zit ik vast

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

als je dat al hebt dan is volgend stap: (cosx-sinx).(cos^2x+cosx.sinx+sin^2x)= 1+vierkantswortel 3.( 1+ cosx.sinx)

Adara ( 2017-06-28 02:52:36 -0500 )edit

dan moet je nu nog cosx.sinx vinden

Adara ( 2017-06-28 02:52:53 -0500 )edit

dan ga je weer meerkwaardige product gebruiken dus (cosx-sinx)^2=^1/3 dan ga je voor sinx.cosx=1/3 vinden

Adara ( 2017-06-28 02:54:17 -0500 )edit
1

allemaal uitgewerkt krijg je 1/vierkantswortel 3.(1+ 1/3)

Adara ( 2017-06-28 02:54:58 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-28 02:41:06 -0500

Aantal keer gelezen: 681 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '17